суббота, 25 марта 2017 г.

Մարտի մաքրագիր

Հեքիաթ երգի մասին

1. Սուգ-ստամբուլ քաղաքում

Սուգ-ստամբուլ քաղաքում ապրում էր սուլթանը իր հոգեկան հիվանդ կնոջ և նորածին զավակի հետ: բժիշկները ասեցին որ այս վիճակում իրանք անզերծ են, և չեն կարա նրանց բուժել:

2. Թագուհուն և թագաժաանգին փրկելու անօգուտ ջանքեր

Սուլթանը դիմեց իմաստուններրն, և նրանք ասացին.

Բարակ ոսպնյակի բանաձեվը:

            Ոսպնյակից առարկայի պատկերի f հեռավորությունը կարելի է որոշել, իմանալով առարկայի d հեռավորությունը h ոսպնյակի F կիզակետային հեռավորությունը:
            Այդ երեք մեծությունները իրար հետ կապված են:
1 = 1 + 1
F    d    f
 Սա բարակ ոսպնյակի բանաձևն է:
 Աչք և տեսողություն:
            Արտաքինից աչքը ծածկված է թաղանթով, որը կոչվում է եղջերաթա-ղանթ: Նրա ետևում տեղավորված է թափանցիկ ակնաբյուրեղը, որը ի ձևով հավաքով ոսպնյակի է նման: Աչքի ներքին շերտը ցանցաթաղանթն է: Այն պա-րունակում է մանրագույն ճյուղավորումներ:

            Աչքին ընկնող լույսը հիմնականում բեկվում ՝ եղջերաթաղանթում և ակ-նաբյուրեղում, որոնք ըստ էությամբ, կատարում են օպտիկական համակարգի օբյեկտիվի դեր: Բեկված լույսը ցանցաթաղանթի վրա առաջանցում է դիտվող առարկայի իրական, շրջված և փոքրացված պատկեր: Այդ լույսը միևնույն ժա-մանակ գրգռում է տեսողական նյարդի վերջույթները: Այդ գրգռումները հաղորդվում են գլխուղեղ, որտեղ էլ ձևավորվում է տեսողական զգայությունը:

вторник, 21 марта 2017 г.

Լույսի բեկումը: Լույսի բեկման օրենքը: Ոսպնյակներ:

Լույսի ճառագայթի ուղղության փոփոխությունը մի միջավայրից մյուսն անցնելիս կոչվում է լույսի բեկում:

Բեկման օրենք:

Լույսը օդից որևէ միջավայր անցնում է այնպես, որ բեկված ճառագայթը մնում է անկման հարթության մեջ: Անկման անկյան սինուսի հարաբերությունը բեկման անկյան սինուսին, անկախ անկման անկյունից, այդ միզավայրի համար հաստատուն է:

siná =n =const

sinjb

Ոսպնյակ է կոչվում երկու կողմից գնդային մակերևույթներով սահմանափակված թափանցիկ մարմինը:

Ոսպնյակները անվանում են բարակ, եթե նրա հաստատությունը շատ փոքր է մակերևույթի շառավիղներից:

Ոսպնյակները լինում են 6 տեսակի` երկուռուցիկ, հարթ-ուռուցիկ, գոգավոր-ուռուցիկ,երկգոգավոր, հարթ-գոգավոր և ուռուցիկ-գոգավոր:

Եթե ուղղել ուռուցիկ ոսպնյակի վրա լույսի լայն փունջ, ոսպնյակով անցնելուց հետո փունջը հավաքվում է մի կետում; որը կոչվում է կիզակետ:

Ուռուցիկ ոսպնյակը անվանում են հավաքող:

Եթե լույսը ուղարկենք գոգավոր ոսպնյակի վրա, ոսպնյակը անցնելուց հետո, փունջը ցրվում է:Այդպիսի ոսպնյակները անվանում են` ցրող:

Ոսպնյակի օպտիկական ուժ են անվանում կիսակետային հեռավորության հակադարձ մեծությունը:

D=1

F

միավորը`դիոպտրիան է:

воскресенье, 19 марта 2017 г.

А. П. Чехов «Человек в футляре»

Все это прекрасно, да как бы чего не вышло. (Беликов)
        «Человек в футляре» - рассказ А. П. Чехова, написанный в мае-июне 1898 года. Впервые был опубликован в журнале «Русская мысль».
        Главный герой произведения учитель греческого языка Беликов. Он жил в постоянной тревоге.  «Даже в очень хорошую погоду выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате». К тому же «и зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике». Лицо его тоже, казалось, было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Беликов пытался «окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр», который якобы защищал его от внешнего мира.  Беликов хвалил прошлое, выражая отвращение к настоящему, а древние языки, которые он преподавал, были теми же зонтиком и калошами, куда он прятался от действительной жизни. И этот странный человек на всех наводил страх. Окружающие его будто чувствовали, что и мысль свою Беликов прятал в футляр: «Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь». Если, например, в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов, для него это было ясно и определенно. В разрешении чего-либо Беликов всегда сомневался и опасался «как бы чего не вышло».

суббота, 18 марта 2017 г.

Միահիբրիդային խաչասերում: Դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշներ: Մենդելի առաջին օրենքը: Հոմոզիգոտ և հետերոզիգոտ օրգանիզմներ:

Գեների անկախ բաշխման օրենքը երկհիբրիդային խաչասերման օրինակով: Գորշ և սպիտակ կատուների խաչասերումից առաջանում է գորշ գույնի կատու: Պատճառը այն է, որ գորշ կատվի դոմինանտի արժեքը առավել մեծ է
Մենդելի առաջին օրենք, Մենդելի առաջին օրենքն իրենից ներկայացնում է առաջին սերնդի միակերպության կանոնը։ Եթե խաչասերվող օրգանիզմները միմյանցից տարբերվում են մեկ հատկանիշով, ապա այդպիսի խաչասերումը կոչվում է միահիբրիդային խաչասերում:Այսպիսով, միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ ուսումնասիրվում է միայն մեկ հատկանիշ։
Մենդելը խաչասերեց ոլոռի դեղին և կանաչ բույսերով սերմերը։ Մենդելի փորձում դեղին և կանաչ ոլոռների խաչասերումից առաջացած հիբրիդները դեղին էին։ Նույն արդյունքները ստացվեցին նաև այն ժամանակ, երբ Մենդելը խաչասերեց հարթ և կնճռոտ մակերևույթ ունեցող ոլոռներ։ Առաջացած բոլոր ոլոռներ ունեին հարթ մակերևույթ։
Երկու հոմոզիգոտ ձևերի խաչասերման արդյունքում (aa և AA) ստացված հիբրիդային սերունդն արդեն հետերոզիգոտ էր, սակայն ուներ նույն ֆենոտիպը ինչ դոմինանտ հոմոզիգոտը։
Այս և մյուս արդյունքների հիման վրա Մենդելն առաջադրեց 4 վարկածներ։

Դաս 16-(Զանգվածային լրատվության միջոցները)- դասի հարցերի պատասխանը

1. Հեռուստատեսություն և համացանց. Որովհետև նրանց մեջ ամենաթարմ, ամենապետական և ամենա հետաքրքիր նորություններն են:
2. Համացանցում ամենաթարմ նորություներն են. Դա դրական կողմն է: Բայց բոլոր ցանցերում միշտ չի որ իրական նորություններ են, և միշտ չի որ մյանգամից կարաս պարզես. Դա էլ բացասական կողմն է:
3.Զանգվածային լրատվական միջոցներին տալիս են մեծ նշանակություն, որովհետև նրանք ասում են թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում; Կարելի է ասել որ նրանք աշխարհի պատգամավորներն են: Դրա համար էլ կոչվում են "չորրորդ իշխանություն":
4. Իհարկե կարա, որովհետև նորություններից շատը կյանքի մեջ ոչինչ չեն փոխում: Իսկ այն փոքրամասնությունը որը պարտավոր ենք իմանալ, մենք կարանք իմանալ մասնակիցներից մեկից:

четверг, 16 марта 2017 г.

հատկանիշների ժառանգման օրինաչափություններ

Լույսի անդրադարձման օրենքը:ր
1.      Եթե մթնշաղին պատուհանից դուրս նայենք երբ սենյակի լույսը վառվում է, ապա ապակու մեջ կտեսնենք սենյակի պատկերը: Ապակու վրա ընկնող լույսը մասամբ հետ է գալիս դեպի մեզ: Այն անվանում են անդրադարձված լույս:
2.      Եթե մարմինը հարտ չէ, ապա նրանից լույսը աանդրադառնում է բոլոր հնարավոր ուղղություններով- ցրիվ անդրադարձում: Հայլային անդրադարձումը- հարտ մարմնից անդրադարձում է, որը ունի ուղղություն:
3.      Օպտիկական սկավառկը սարք է, որով հետազոտում են լույսի անդրադարձման երևույթը: Սկավառակի կենտրոնում ամրացված է հարթ հայելի: հայլու վրա լույս գցելով և այն տեղաշարժելով կտեսնենք, որ բոլոր դեպքերում ընկնող և անդրադարձող ճառագայթները և O կետում մակերևույթին տարած ուղղահայացը մնում են միևնույն հարթության մեջ, և ընկնալ և անդրադարձող ճառագայթները կապմում են հավասար անկյուն:
4.      Ընկնող OA ճառագայթով և O կետում հայելու մակերևույթին տաված ուղղահայացով անցնող հարթությունը կոչվում է անկման հարթություն:
5.      Այդ ուղղահայացի հետ ընկնող ճառագայթի կազմած անկյունը անվանում են անկման անկյուն, իսկ անդրադարձող ճառագայթի կազմած անկյունը՝ անդրադարձման անկյուն:

6.      Անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյանը:

среда, 15 марта 2017 г.

Ամփոփիչ թեստ-3 Թեմաներ` «Հալոգեններ», «Թթվածին», «Ջրածին»

                                       
1.    Ո՞ր  շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց 
զանգվածային  բաժնի  նվազման.        
  1)  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
          2)  սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
          3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
          4)  ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր
2.  Սովորական պայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր
        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդջուր
        2)  կերակրի  աղ, սոդակավիճ
        3)  քլոր, ածխաթթու  գազ,  թթվածին
        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ 

вторник, 14 марта 2017 г.

О героях рассказа " Пиковая дама"К многим героям рассказа я отношусь плохо например Герман прав что графиня старая ведьма, ну и Лизавета Ивановна тоже плохая потому что она солгала Герману что будет его ждать, и Герман не чуть не лучше их обоих потому что он хотел обманом узнать тайну 3-х карт.

воскресенье, 12 марта 2017 г.

Հատկանիշների ժառանգման օրինաչափություններ Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները
Գենետիկա, ծագումնաբանություն, գիտություն օրգանիզմների ժառանգականության և փոփոխանակության, ինչպես նաև գենետիկորեն ամրագրված հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունների մասին։ «Գենետիկա» տերմինը մտցվել է Վիլյամ Բետսոնի կողմից 1906 թվականին։ Կախված հետազոտվող օբյեկտի բնույթից՝ առանձնացնում են բույսերի գենետիկա, միկրոօրգանիզմների գենետիկա, կենդանիների գենետիկա, մարդու գենետիկա և այլն։ 

четверг, 9 марта 2017 г.

8-ое марта в нашей стране


Как отмечают Международный женский день -Восьмое марта в вашей стране? 


С 8-го марта по 7-е апреля в Армении принято называть женским месячником. 8-е марта празднуется с советских времён. Поэтому его очень любят люди старшего поколения. Мужчины дарят женщинам и девушкам цветы и подарки. Я считаю что женщин нужно одаривать не только в течениии 1-го месяца, но и весь год. В нашей семье 8-е марта имеет немножко мужскую окраску. В этот день родился мой продедушка, а 7-го марта мой папа, но так как 8-е выходной, папин день рождения мы отмечаем в этот день.

Լույսի անդրադարձման օրենքը:

.      Եթե մթնշաղին պատուհանից դուրս նայենք երբ սենյակի լույսը վառվում է, ապա ապակու մեջ կտեսնենք սենյակի պատկերը: Ապակու վրա ընկնող լույսը մասամբ հետ է գալիս դեպի մեզ: Այն անվանում են անդրադարձված լույս:
2.      Եթե մարմինը հարթ չէ, ապա նրանից լույսը անդրադառնում է բոլոր հնարավոր ուղղություններով- ցրիվ անդրադարձում: Հայելային անդրադարձումը- հարթ մարմնից անդրադարձում է, որը ունի ուղղություն:
3.      Օպտիկական սկավառակը սարք է, որով հետազոտում են լույսի անդրադարձման երևույթը: Սկավառակի կենտրոնում ամրացված է հարթ հայելի: Հայելու վրա լույս գցելով և այն տեղաշարժելով կտեսնենք, որ բոլոր դեպքերում ընկնող և անդրադարձող ճառագայթները և O կետում մակերևույթին տարած ուղղահայացը մնում են միևնույն հարթության մեջ, և ընկնող և անդրադարձող ճառագայթները կազմում են հավասար անկյուն:
4.      Ընկնող OA ճառագայթով և O կետում հայելու մակերևույթին տարված ուղղահայացով անցնող հարթությունը կոչվում է անկման հարթություն:
5.      Այդ ուղղահայացի հետ ընկնող ճառագայթի կազմած անկյունը անվանում են անկման անկյուն, իսկ անդրադարձող ճառագայթի կազմած անկյունը՝ անդրադարձման անկյուն:

6.      Անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյանը:

среда, 8 марта 2017 г.

Մայրիկս՝ Հովհաննես Թումանյանի մասին

А.П.Чехов «О любви».

       Рассказ «О любви», был впервые опубликован в журнале "Русская мысль" в 1898 году. Ранее в том же году и в том же журнале было опубликовано еще два рассказа: «Человек в футляре» и «Крыжовник». Эти три рассказа составляют «маленькую трилогию», в которой три героя – два охотника Павел Константинович Буркин и Иван Иваныч Чимша-Гималайский и небогатый помещик Алёхин – рассказывают друг другу истории из своих и чужих жизней. В рассказе «О любви» главным героем становится Алехин, который поведал двум свои гостям историю своей любви.

суббота, 4 марта 2017 г.

Что значит обижаться

Обижаться, значит снова ощущать обиду. Когда мы обижаемся, мы запоминаем неприятную и болезненную ситуацию или отношение к себе, отрицательные чувства, переживая их заново. Каждый раз, когда сталкиваемся с вопросом, связанным с этой ситуацией, мы переживаем ее снова и снова. С первого взгляда кажется, что мы эту ситуацию не контролируем. Но это не так. Любое явление, которое возникает при нашем участии, в нашей душе, контролируется и направляется нами. Правда не мы решаем обижаться или нет, но мы контролируем события, которые разворачиваются под действием этой обиды. При каждой обиде, когда мы думает об отмщении, сердимся, ненавидим, рано или поздно, это приводит к нежелательным последствиям. Чем раньше мы забудем и простим обиду, в нашей душе наступит покой и гармония.

А.П.Чехов «Хамелеон»

       Юмористический рассказ «Хамелеон», относится в раннему творчеству А.П. Чехова. Рассказ написан в 1884 году, когда молодой врач сотрудничал с журналами, подписывая свои произведения псевдонимом «Антоша Чехонте».

        Главный герой полицейский Очумелов, образ собирательный. Человек, которого правда не интересует. Для таких людей в жизни главное подстроиться с максимальным для  себя комфортом. Судьба собаки, укусившей мужика, зависит от того, кто ее хозяин. Подобно тому, как хамелеон в природе меняет свой цвет, подстраиваясь под окружающую среду, Очумелов в зависимости от предполагаемого хозяина собаки меняет отношение к произошедшему. Когда Очумелов думает, что собака бродячая, он настаивает на том, что собаку нужно уничтожить, а когда думает, что собака генеральская, или брата генерала, начинает обвинять мужика, которого собака укусила. Это рабское мышление, было, есть и будет.  Это яркий пример приспособленца и подлизы, присущее человеческой натуре. 

пятница, 3 марта 2017 г.

Աշխարհագրություն

Տոկիո 36сш 140вд     Սիդնեյ 34’юш 151’вд Կահիր 30’сш 31’вд     Փարիզ 48’сш 2’вд
Նյու-յորկ 40’сш 74’зд                         Նաթալ 5’юш 35’зд     Մանաուս 30’юш 60’зд           Կոռդովա 37’сш 4’зд            Բառսելոնա 41’сш 2’вд           Երեվան 40’сш 44’вд

1828-1918թ. Հայաստանի բնակչությունը աճել է, 1918-1920 թ.- անկում, 1920-1989թ.-աճ, և 1989-2013թ.- դանդաղ նվազում:
                        աշխարհ          Հայաստան
1820                1մլդ                100հազար
1927                2մլդ                900հազար
1960                3մլդ                1,8մլն
1974                4մլդ                2,8մլն
1987                5մլդ                3,2մլն

2000                6,06մլդ           3,2մլդ

Ջրածինը որպես ապագայի վառելիք:

      Ջրածնային էներգետիկան էներգաարտադրողության՝ էկոլոգիապես ամենամաքուր ճյուղերից է։ Այն հնարավորություն է տալիս ստանալ մեծ քանակությամբ որակյալ էներգիա՝ առանց շրջակա միջավայրը վնասելու։
      Ջրածինը տիեզերքի ամենատարածված տարրն է։ Ջրածին գազը թունավոր չէ և օժտված է մեծ ջերմատվությամբ։ Դրա մեկ գրամի այրումից ստացվում է 120 կՋ ջերմություն, մինչդեռ նույն քանակի բենզինից՝ միայն 46 կՋ։ Ընդ որում՝ մթնոլորտն աղտոտող ոչ մի վնասակար նյութ չի առաջանում, որն անխուսափելի է վառելիքի ցանկացած այլ տեսակի պարագայում։ Ջրածինը էկոլոգիապես մաքուր և իդեալական վառելանյութ է, միակ վերջանյութը ջուրն է։ Այն հեշտությամբ կարելի է տեղափոխել և բաշխել սպառողներին սովորական խողովակաշարով, որոնցով այսօր տեղափոխվում է բնական գազը։

среда, 1 марта 2017 г.

Ֆիզիկայի տնայինը

Լույս: Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում:
1                    Ըստ Նյուտոնի՝ լույսը կազմված է փոքրիկ մասնիկներիկ՝ կորպուսկուլներից, որոնք լուսատու մարմինը (Արեգակը, մոմի լույսը), առաքում է բոլոր ուղղություննորով՝ ուղիղների կամ ճառագայթների երկայնքով:
Եթե այդ ճառագայթները ընկնում են մեր աչքի մեջ, ապա տեսնում ենք լուսատու առարկան:
            Քրիստիան Հյույգենսն առաջարկել է լույսի ալիքային տեսությունը: Ըստ Հյուգենսի, լույսը, լույսի աղբյուրից առաքվող առաձգական ալիքն է:
2          Երբ լույսի ճառագայթներն ընկնում են ընդունիչի սարքի վրա, ապա սարքի էկրա-նին գրանցվում է լուսատու մարմնի պատկերը: Եթե լուսատու մարմնի չափերը շատ փոքր են մինչև էկրան հեռավորությունից, այն անվանում են լույսի կետային աղբյուր:
3          Լույսի բնական աղբյուրներն են — Արեգակը, աստղերը, կայծակը և այլն:
            Արհեստական աղբյուրներն են — ջերմային աղբյուրները (էլեկտրալամպ, գազային բոց, շիկացած մարմին), ոչ ջերմային (ցերեկային լույսի լամպ, լուսադիոդ, լազեր):
4          Լուսինը անդրադարձնում է Արեգակի լույսը: Արեգակը ինքը լույսի աղբյուր է:
5          Լույսի տարածմանը զուգնթաց տեղի է ունենում էնեչգիայի տեղափոխում, և լույսի ճառագայթը ցույց է տալիս այն ուղղությունը, որով ‘’տեղափոխվում’’ է լուսային էներ-գիան:
6          Թափանցիկ համասեռ միջավայրում լույսի ճառագայթներն ուղիղ գծեր են:

7          Լույսի կետային աղբյուրի միջոցով լուսավորվելով առարկան՝ ստամնում ենք այդ առարկայի ցայտուն ստվերը: Դա վկայում է լույսի ուղղագիծ տարածման մասին: Եթե լույ-սի աղբյուրը կետային չէ, դիտվում է կիսաստվեր:

Կյանքի ծագման ժամանակակից պատկերացումները

Կյանքի ծագում, բնագիտության և փիլիսոփայության կենտրոնական խնդիրներից մեկը։ Իդեալիստները պնդում են, որ կյանքը արարել է աստված։ Հակառակ դրան, մատերիալիստները գտնում են, որ կյանքն ունի նյութական ծագում և առաջացել է բնության ընդհանուր օրինաչափությունների հիման վրա։ Գիտության մեջ կյանքի ծագման վերաբերյալ ընդունված տեսությունը աբիոգենեզն է կամ բիոգենեզը, ըստ որի պարզագույն օրգանիզմներն առաջացել են օրգանական մոլեկուլներից: Աբիոգենեզի ուսումնասիրությունը ընդգրկում է երեք դասի մոտեցումներ՝ երկրաբանական, քիմիական և կենսաբանական: Երկիր մոլորակը մարդկանց հայտնի միակ մոլորակն է, որտեղ գոյություն ունի կյանք:

Կրեացիոնիզմի վարկած: Անտիկ շրջանի գիտնականների մի մասը գտնում էր, որ կյանքը Երկրի վրա ստեղծվել է Արարչի կողմից, և այն անփոփոխ է:

Ինքնածնության վարկած: Գիտնականների մի այլ խումբ ենթադրում էր, որ առաջին կենդանի էակներն անմիջականորեն ինքնագոյացել են անկենդան նյութից գոմաղբից, տիղմից, խոնավ հողից 《կենսածին ուժի》 ազդեցության շնորհիվ, մի 《ուժ》 որը գոյություն ունի ամենուրեք:

Պանսպերմիայի վարկածի կողմնակիցները գտնում էին, որ գոյություն ունեն《կյանքի սերմեր》, որոնք Երկիր մոլորակ են տեղափոխվել մետեորիտների միջոցով այլ մոլորակներից:

Կայուն վիճակի վարկածի կողմնակիցները գտնում էին, որ կյանքը միշտ գոյություն է ունեցել և անփոփոխ է: